WAMAG CZ WAMAG EN WAMAG RU
WAMAG
 
 
WAMAG, spol. s r.o.

Pražská 270
252 10 Mníšek pod Brdy
Česká republika

Tel.:
+420 318 599 550
Fax:
+420 318 599 522
Mobil:
+420 725 428 060
E-mail:
info@wamag.cz


 

Magnetické termíny


A - D   |   E - H   |   I - L   |   M - N   |   O - R   |   S - Z


Alnico
permanentní magnetický materiál, který se skládá z Fe, Al, Ni a Co. Může obsahovat další příměsi. Vyrábí se sintrováním nebo litím.

Anizotropie
fyzikální vlastnost, která, v případě permanentních magnetů způsobuje rozdíly v množství magnetické energie nezbytné pro magnetizaci magnetu v různých směrech. Anizotropické permanentní magnety jsou vyrobeny tak, aby měly pouze jednu osu, ve které se mohou zmagnetovat nejsnadněji. Remanence permanentních magnetů se silně zvyšuje díky anizotropii. Dva hlavní typy anizotropie se využívají při výrobě magnetů : magnetokrystalová anizotropie a tvarová anizotropie.Curieova teplota

přechodová teplota, nad kterou ferromagnetické nebo ferimagnetické materiály ztrácejí spontánní magnetizaci a stávají se paramagnetickými.Demagnetizační faktor

číslo menší nebo rovné jedné, které určuje, jak se snižuje hodnota magnetické indukce. Výsledkem je magnetická indukce, kterou magnet skutečně "vidí". Je funkcí pouze tvaru magnetu a určuje sklon pracovní přímky v druhém kvadrantu magnetizační křivky. Pokud se demagnetizační faktor rovná nule, nenastává žádná demagnetizace a hodnota indukce se rovná magnetické remanenci.Demagnetizační křivka

druhý kvadrant hysterezní smyčky. Tato část smyčky obsahuje, z technického hlediska, nejdůležitější charakteristiky permanentních magnetů.
mapa stránek   |   tisk stránek
edited by n.e.s.p.i.